Loading...
icon_phone 電話 (02) 2621-5656 #2343(大學部)、#2329(碩博士班)、#2342(非英文系學生/外語學門) 傳真 (02) 2620-9912

【獲獎】2023英語歌唱比賽得獎名單

  • 2023/05/30
  • |
  • 刊登人員:陳薇婷

2023 TKU English Singing Contest Awards 

111學年度英語歌唱比賽得獎名單

第一名   國企系國商一   郭怡真 Kuo, Yi-Jen

第二名   土木系三B        游竣文 Yu, Chun-Wen

第三名   英文系英語二   許嘉明 Hsu, Chia-Ming

第四名   英文系三A        范予慈 Fan, Yu-Tzu

第五名   英文系四C        吳庭慧 Wu, Ting-Hui

恭喜得獎同學!

也感謝評審老師與所有參賽者!

★★觀看完整比賽請點選此處★★

相關附件 111學年度英語歌唱比賽得獎海報.pdf