Loading...
icon_phone 電話 (02) 2621-5656 #2343(大學部)#2329(碩博士班) 傳真 (02) 2620-9912

【新聞】淡江大學英文系擠進2015年英文語言語文學學科全球大學前三百大!

  • 2018/04/03
  • |
  • 刊登人員:林 倖伃

台灣各大學英文系進入前300大僅4校,依序分別為台灣大學中山大學台灣師範大學淡江大學

台灣各大學英文系進入前300大僅4校,依序分別為台灣大學中山大學台灣師範大學淡江大學

QS World University Rankings by Subject® iReg approved and QS Stars

Rank University   Location QS Stars ?
51-100 NaN
Taiwan
 
151-200 NaN
Taiwan
 
151-200 NaN
Taiwan
 
251-300 NaN
Taiwan